Arfolitixorin - en läkemedelskandidat
för behandling av kolorektal cancer

Läs mer

Fler än 370 000 CRC patienter
skulle i framtiden kunna
behandlas med arfolitixorin

Läs mer

Fas III registreringsstudien - AGENT

AGENT-studien med arfolitixorin

pågår vid mer än 70 sjukhus

i USA, Kanada och Europa

Läs mer

Se hur arfolitixorin
fungerar i cancerceller

Se animeringen

Previous

Next

Startsidan 2