Robert Marchesani

Robert Marchesani

MBA / Styrelseledamot

Robert Marchesani är för närvarande chef för Proventus Health Solutions, LLC och en adjungerad fakultetsmedlem och verkställande karriärsmentor vid Butler University, Lacy School of Business i Indianapolis, Indiana. Genom Proventus jobbar Robert även som konsult till onkologiföretag för att öka förståelsen för hur förskrivare, patient och betalare inverkar läkemedelsutveckling och kommersialisering. Innan Robert Marchesani anslöt till Proventus verkade han mer än 25 år inom Eli Lilly & Company där han ledde arbetet med global varumärkesstrategi, marknadsföring och lansering av ett antal cancerbehandlingar, inklusive ALIMTA® (pemetrexed), Gemzar® (gemcitabin) och Verzenio™ (abemaciclib). Robert Marchesani har en kandidatexamen i journalistik och PR från Indiana University of Pennsylvania och en Masters of Business Administration med en fördjupning i marknadsföring från University of Indianapolis.

Uppdrag: MBA/ Styrelseledamot

Invald: 2019 (rådgivare från 2018)

Födelseår: 1962

Innehav*: 5 000

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 30 juni, 2019.

Tillbaka till Styrelsen