Arkiv

 • Kallelse till Extra Bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Göteborg, Sverige, 1 april 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna…

  by
 • Genexpressionsdata från ny analysmetod stöder att större andel av patienter kommer att ha nytta av arfolitixorin

  Göteborg, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att…

  by
 • Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 30 miljoner kronor

  GÖTEBORG, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att…

  by
 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2019

  GÖTEBORG, Sverige, 19 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets bokslutskommuniké…

  by
 • Första patienten inkluderad i Japan i Isofols fas III AGENT-studie

  Göteborg, Sverige, 18 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL) tillkännagav idag att den första…

  by
 • Metoden för genexpressionsanalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag att metoden för…

  by
 • Över 200 patienter har nu randomiserats i den globala fas III AGENT-studien

  Göteborg, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att över 200…

  by
 • Fas I/IIa-studien ISO-CC-005 är avslutad

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag att rekrytering och…

  by
 • Första patienten inkluderad i Australien i Isofols fas III AGENT-studie

  Göteborg, Sverige, 24 januari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL) tillkännagav idag att den första…

  by
 • Patent godkänt i Japan för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  GÖTEBORG, Sverige, 20 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL). Ett patent för den aktiva…

  by
 • Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

  GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag ett godkännande från…

  by
 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats-Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  GÖTEBORG, Sverige, 3 december 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att enligt de…

  by
 • Isofol expanderar den pågående AGENT-studien i första linjens behandling av mCRC till Australien

  GÖTEBORG, Sverige, 18 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att Clinical Trial…

  by
 • Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att styrelsen i…

  by
 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport…

  by
 • Isofol får positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer

  GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag ett positivt besked…

  by