Arkiv

 • Metoden för genexpressionsanalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag att metoden för…

  by
 • Över 200 patienter har nu randomiserats i den globala fas III AGENT-studien

  Göteborg, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att över 200…

  by
 • Fas I/IIa-studien ISO-CC-005 är avslutad

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag att rekrytering och…

  by
 • Första patienten inkluderad i Australien i Isofols fas III AGENT-studie

  Göteborg, Sverige, 24 januari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL) tillkännagav idag att den första…

  by
 • Patent godkänt i Japan för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  GÖTEBORG, Sverige, 20 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL). Ett patent för den aktiva…

  by
 • Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

  GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag ett godkännande från…

  by
 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats-Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  GÖTEBORG, Sverige, 3 december 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att enligt de…

  by
 • Isofol expanderar den pågående AGENT-studien i första linjens behandling av mCRC till Australien

  GÖTEBORG, Sverige, 18 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att Clinical Trial…

  by
 • Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att styrelsen i…

  by
 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport…

  by
 • Isofol får positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer

  GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag ett positivt besked…

  by
 • Isofol tillkännager en posterpresentation av den globala fas III-studien med arfolitixorin i metastaserande kolorektal cancer vid ESMO-kongressen 2019

  Göteborg, Sverige, 29 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), presenterar idag sin poster gällande…

  by
 • Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019

  Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019 Göteborg, Sverige, 12 september 2019 – Isofol Medical…

  by
 • Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019

  Göteborg, Sverige, 12 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade idag att ett abstrakt…

  by
 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

  Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019   GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 – Isofol Medical AB…

  by
 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

  GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets halvårsrapport…

  by