Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i
Isofol Medical AB (publ)

Isofol är ett publikt, svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. Isofol har frivilligt valt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning sedan den 1 juli 2017.

Bolagsstyrningen i Isofol syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en lämplig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god kommunikation gentemot bolagets samtliga intressenter. För ytterligare information se Isofol’s bolagsstyrningsrapporter >>