Pressmeddelande-2

 • Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2020

  GÖTEBORG, Sverige, 24 juni 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) meddelar i dag…

  by
 • Isofols företrädesemission övertecknad

  GÖTEBORG, Sverige, 3 juni 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”),…

  by
 • Konsortium av investerare förvärvar teckningsrätter av Isofols grundare professor Bengt Gustavsson

  GÖTEBORG, Sverige, 29 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”),…

  by
 • Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Göteborg, Sverige, 25 maj 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallas härmed till…

  by
 • Isofol offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor

  GÖTEBORG, Sverige, 14 maj 2020 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol”…

  by
 • Styrelsen i Isofol har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor

  GÖTEBORG, Sverige, 7 maj 2020 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol”…

  by
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 5 maj 2020

  GÖTEBORG, 5 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), Org.nr. 556759-8064 (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag…

  by
 • Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller ännu ett Clinical Use Patent i USA

  Göteborg, 5 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelade idag godkännande av…

  by
 • Möjlighet till förhandsröstning vid extra bolagsstämma den 5 maj 2020

  GÖTEBORG, 15 april 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), har tidigare kallat till…

  by
 • Isofol senarelägger årsstämman 2020

  Göteborg, Sverige, 8 april 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att…

  by