Finansiell kalender

Finansiell kalender

 

Följande rapporter och stämmor planeras att avlämnas och hållas:

Extra bolagsstämma
5 maj 2020
Delårsrapport januari – mars 2020 14 maj 2020
Årsstämma 2020 24 juni 2020
Halvårsrapport april- juni 2020 21 augusti 2020
Delårsrapport juli-september 2020 13 november 2020