Dagens Industri publicerar en artikel om Isofol Medical

Dagens Industri publicerar idag en artikeln om Isofol Medical i samband med Almedalsveckan.

I intervjun belystes den senaste utvecklingen av läkemedelskandidaten, arfolitixorin. Bolaget har förhoppningen att möjliggöra att fler patienter ser goda behandlingsutfall vid behandling av kolorektalcancer med cellgifter. Ytterligare diskuterats även den stundande och viktiga registreringsgrundande fas III-studien, ISO CC-007. Studien kommer att påbörjas under hösten 2018 i USA och Europa.

Tidningen har en distribution på ca. 313 000 läsare och en extra distribution på 10 000 exemplar på Dagens Industris yta i Almedalen.

Läs den digitala artikeln här >>

Article in DI, 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E­-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0) 31 797 22 80

Om arfolitixorin
Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet  5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com