Ägare

10 största ägarna

 

Ägare Antal aktier Aktiekapital/röster (%)
Biofol AB 3 454 811 10,78%
Handelsbanken Fonder 1 454 320 4,54%
Avanza Pension 1 375 039 4,29%
Swedbank Robur Fonder 1 034 483 3,23%
Furur Pension 914 347 2,85%
Urus AB 800 000 2,50%
Rhenman Partners Asset Management AB 787 741 2,46%
Peak Partners 768 740 2,40%
Svenska Handelsbanken AB for PB 766 394 2,39%
Recipharm Venture Fund AB 696 500 2,17%
10 största ägarna
12 052 375 37,61%
Övriga ägare 20 002 427 61,39%
TOTAL 32 054 802 100%

 

Senaste uppdaterad: 31 mars 2020. Källa: Holdings.se

 

För mer information om aktien>>