Ägare

10 största ägarna

 

Ägare Antal aktier Aktiekapital/röster (%)
Biofol AB 3 454 811 10,78%
Handelsbanken Fonder 2 599 578 8,11%
Peak Partners 1 348 002 4,21%
Avanza Pension 1 040 823 3,25%
Swedbank Robur Fonder 1 034 483 3,23%
Urus AB 800 000 2,50%
Danica Pension 799 799 2,50%
Rhenman Partners Asset Management AB 787 741 2,46%
Svenska Handelsbanken AB for PB 768 019 2,40%
Recipharm Venture Fund AB 696 500 2,17%
10 största ägarna 13 329 756 41,61%
Övriga ägare 18 725 046 58,39%
TOTALT 32 054 802 100%

Senaste uppdaterad: 30 juni 2019. Källa: Holdings.se

 

För mer information om aktien>>