Isofol grundades

DREV FRAM
UTVECKLINGEN AV ARFOLITIXORIN

Forskarsamarbete

Isofol Medical AB grundades år 2008 baserat på ett forskarsamarbete mellan professor Bengt Gustavsson och Merck & Cie, världens ledande tillverkare av folatbaserade terapier. År 1978 upptäckte forskarlaget att den folatbaserade behandlingen leukovorin (LV) signifikant ökade effekten av den cytostatiska antimetaboliten fluorouracil (5-FU). Upptäckten har senare lett till att kombinationen 5-FU/LV nu utgör grundstommen för behandlingen av kolorektalcancer.

Genetisk förmåga

Professor Gustavsson formulerade hypotesen att anledningen till att bara ett fåtal av hans patienter svarade helt på leukovorin-
behandlingen berodde på deras genetiska förmåga att enzymatiskt omvandla och metabolt aktivera behandlingen. Trots att många dömde ut det som omöjligt, lyckades Merck & Cie år 2005, efter en lång utvecklingsprocess, slutligen framställa en stabil racemisk blandning av l- och d-formerna av den icke-aktiva metaboliten för leukovorin, MTHF. Den nyutvecklade substansen är nu den aktiva ingrediensen i arfolitixorin.

Isofol grundades

För att bekräfta den ursprungliga hypotesen, designades ett utvecklingsprogram där den aktiva substansen av arfolitixorin kunde prövas kliniskt. Programmet var kostsamt och för att finansiera utvecklingen samt möjliggöra en eventuell kommersialisering grundades Isofol Medical AB. Grundarna då var professor Gustavsson och Yield Life Science (publ) AB och har sedan dess växt. Fram till 2016 hade över hundra nya aktieägare tillkommit i ett hopp om att realisera visionen om att förbättra effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter.

Fas III AGENT-studien

Isofol har nu inlett den registreringsgrundande fas III AGENT-studien för att påvisa effekten av arfolitixorin vid behandling av patienter med kolorektalcancer.

Bengt Gustafsson