Isofol tillkännager en posterpresentation av den globala fas III-studien med arfolitixorin i metastaserande kolorektal cancer vid ESMO-kongressen 2019

Göteborg, Sverige, 29 september 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), presenterar idag sin poster gällande den pågående globala kliniska fas III studien AGENT, hos patienter med metastaserande kolorektal cancer (mCRC). Postern kommer att presenteras vid kongressen European Society of Medical Oncology (ESMO) 2019, som hålls från 27 september till 1 oktober 2019, i Barcelona, Spanien.

Information om presentationen:

Titel: Open label phase III study of arfolitixorin vs leucovorin in mFOLFOX-6 for first-line treatment of metastatic colorectal cancer: AGENT

Presentationsnummer: 664TiP

Presentationstid: 12 p.m. – 1 p.m. CEST

Presentationsdatum: 29 september, 2019

Talare: Prof Sebastian Stintzing

Session: Poster Display session

Plats: Posterområdet (Hall 4), Fira Gran Via, Barcelona, Spanien

Länk till abstraktet och postern >>

Postern belyser studiedesign och genomförande av AGENT-studien. Den primära effektvariablen är responsrat (Objective Respons Rate, ORR) och viktiga sekundära behandlingssvar inkluderar progressionsfri överlevnad (Progression Free Survival, PFS) och längd på respons (Duration of Response, DoR). AGENT-stuiden är en randomiserad, paralellgrupp, multicenter fas III-studie som utvärderar effekten av arfolitixorin eller leukovorin (LV) hos patienter med mCRC behandade med 5-fluorouracil (5-FU), oxaliplatin och bevacizumab. Patienter randomiseras 1:1, antingen till den experimentella behandlingen eller till standardbehandlingen. Målet är att randomisera 440 patienter på 18 månader. En adaptiv studiedesign möjliggör en utökning av patientantalet upp till 660 patienter med syfte att stärka det statistiska underlaget för PFS. Interimsanalysen utvärderas av Data and Safety Monitoring Board (DSMB) och ska genomföras efter det att 330 patienter behandlats under minst 16 veckor. Läs mer om den globala fas III-studien på clinicaltrials.gov.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Roger Tell, SVP, Chief Medical Officer
E­post: roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: 0760-29 39 11

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om Arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

For further information, please contact

Document