Nyheter & Press

 • Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats-Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 3 december 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol expanderar den pågående AGENT-studien i första linjens behandling av mCRC till Australien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol får positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol tillkännager en posterpresentation av den globala fas III-studien med arfolitixorin i metastaserande kolorektal cancer vid ESMO-kongressen 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 29 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 12 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol utnämner Roger Tell till Chief Medical Officer (CMO)

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 augusti, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol stärker patentportföljen - erhåller Clinical Use Patent i USA för läkemedelskandidaten arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 25 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav...

 • Isofol tillkännager val av tre nya styrelseledamöter

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 10 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar...

 • Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 24 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-mars 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 23 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav...

 • Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller Clinical Use Patent i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, 21 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade idag...

 • Isofol rapporterar 58 % Overall Response Rate hos patienter med metastaserad kolorektal cancer i en fas 1/2a-studie med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 8 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL) tillkännagav...

 • Välkommen till årsstämma i Isofol Medical AB (Publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl....

 • Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 24 april 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav...

 • Isofol Medical AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 27 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Samtliga anställda deltar i Isofols nyinrättade teckningsoptionsprogram

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 1 februari, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science”

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  "Nytt cancerläkemedel gör att cellgifter blir effektivare"

 • Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 17 januari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Första patienten inkluderad i Isofols AGENT studie, en Pivotal Fas 3 studie i första linjens metastaserande kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 18 december 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)...

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 17 december, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 23 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol stärker ledningsgruppen och utnämner Roger Tell, MD, PhD, till Chief Scientific Officer och Senior Vice President of Clinical Development

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 19 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol utser Robert Marchesani som rådgivare till bolagets styrelse

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 16 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol tillkännager start av pivotal klinisk fas 3 studie med arfolitixorin för behandling av metastaserad kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo och Bo Lundgren utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på årsstämman...

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018 Den 10 oktober 2018 avhölls extra bolagsstämma...

 • Ny ordförande och utökad styrelse i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar arfolitixorin som behandling för avancerad kolorektal cancer,...

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober...

 • Isofol presenterar på Pareto Securities ”Annual Health Care Conference” 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Den 6 september anordnar Pareto Securities deras årliga event ”Annual Health Care Conference” för...

 • Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den Aktiva Farmaceutiska...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets halvårsrapport för januari – juni 2018 nu finns...

 • Dagens Industri publicerar en artikel om Isofol Medical

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Dagens Industri publicerar idag en artikeln om Isofol Medical i samband med Almedalsveckan

 • Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Inför årets stora cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology (https://www.asco.org/))...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – mars 2018 nu finns...

 • Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett vetenskapligt abstract har publicerats inför årets kongress...

 • Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 3 maj 2018

 • Isofol meddelar att en s.k. särskild protokollbedömnings process (SPA) med FDA pågår

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) ansökte i mars 2018 om en s.k. särskild protokollbedömning (SPA) med United...

 • Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och bolagsstyrningsrapport...

 • Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling skall presenteras vid ASCO 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstrakt rörande korrelation mellan expressionsnivåer av...

 • Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

 • Isofol har valt dos på läkemedelskandidaten arfolitixorin inför registreringsstudien ISO-CC-007

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Dosen av Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin som skall användas i den registreringsgrundande studien...

 • Isofol Medical publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar arfolitixorin som ett förstahandsval...

 • Isofol Medical införlivar Världshälsoorganisationen (WHO)s rekommenderade generiska namn (INN) arfolitixorin för Modufolin®

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget framgent kommer att använda arfolitixorin vid benämning...

 • Isofol rapporterar framgångsrikt utfall från vetenskapliga rådgivningen med EMA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) har fått positiv återkoppling vid samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten...