Nyheter & Press

 • Genexpressionsdata från ny analysmetod stöder att större andel av patienter kommer att ha nytta av arfolitixorin

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market:...

 • Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 30 miljoner kronor

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market:...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 19 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Första patienten inkluderad i Japan i Isofols fas III AGENT-studie

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 18 februari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)...

 • Metoden för genexpressionsanalys har validerats av ett kommersiellt laboratorium

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Över 200 patienter har nu randomiserats i den globala fas III AGENT-studien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Fas I/IIa-studien ISO-CC-005 är avslutad

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 30 januari, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Första patienten inkluderad i Australien i Isofols fas III AGENT-studie

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 24 januari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)...

 • Patent godkänt i Japan för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 20 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)....

 • Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats-Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 3 december 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol expanderar den pågående AGENT-studien i första linjens behandling av mCRC till Australien

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol får positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol tillkännager en posterpresentation av den globala fas III-studien med arfolitixorin i metastaserande kolorektal cancer vid ESMO-kongressen 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 29 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol tillkännager att ett abstrakt har accepterats för presentation vid ESMO 2019

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 12 september 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol utnämner Roger Tell till Chief Medical Officer (CMO)

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 augusti, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol stärker patentportföljen - erhåller Clinical Use Patent i USA för läkemedelskandidaten arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 25 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav...

 • Isofol tillkännager val av tre nya styrelseledamöter

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 10 juni 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar...

 • Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 24 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-mars 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 23 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav...

 • Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller Clinical Use Patent i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, 21 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade idag...

 • Isofol rapporterar 58 % Overall Response Rate hos patienter med metastaserad kolorektal cancer i en fas 1/2a-studie med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 8 maj 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL) tillkännagav...

 • Välkommen till årsstämma i Isofol Medical AB (Publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl....

 • Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 24 april 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav...

 • Isofol Medical AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 27 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Samtliga anställda deltar i Isofols nyinrättade teckningsoptionsprogram

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 1 februari, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Intervju med Isofols styrelseordförande i Dagens Industris bilaga ”Life Science”

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  "Nytt cancerläkemedel gör att cellgifter blir effektivare"

 • Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG, Sverige, 17 januari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Första patienten inkluderad i Isofols AGENT studie, en Pivotal Fas 3 studie i första linjens metastaserande kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 18 december 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL)...

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 17 december 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 17 december, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 23 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol stärker ledningsgruppen och utnämner Roger Tell, MD, PhD, till Chief Scientific Officer och Senior Vice President of Clinical Development

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 19 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol utser Robert Marchesani som rådgivare till bolagets styrelse

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 16 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol tillkännager start av pivotal klinisk fas 3 studie med arfolitixorin för behandling av metastaserad kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo och Bo Lundgren utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på årsstämman...

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018 Den 10 oktober 2018 avhölls extra bolagsstämma...

 • Ny ordförande och utökad styrelse i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar arfolitixorin som behandling för avancerad kolorektal cancer,...

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober...

 • Isofol presenterar på Pareto Securities ”Annual Health Care Conference” 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Den 6 september anordnar Pareto Securities deras årliga event ”Annual Health Care Conference” för...

 • Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den Aktiva Farmaceutiska...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets halvårsrapport för januari – juni 2018 nu finns...

 • Dagens Industri publicerar en artikel om Isofol Medical

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Dagens Industri publicerar idag en artikeln om Isofol Medical i samband med Almedalsveckan

 • Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Inför årets stora cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology (https://www.asco.org/))...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – mars 2018 nu finns...

 • Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett vetenskapligt abstract har publicerats inför årets kongress...