Räddningsbehandling

Räddningsbehandling

Arfolitixorin kan även användas som räddningsbehandling (rescue therapy) i cancer­formerna osteosarkom (skelettcancer) som oftast drabbar barn och ungdomar, akut lymfatisk leukemi (ALL), Burkitts lymfom samt lymfom i centrala nervsystemet (lymfom= lymfkörtelcancer). Cellgiftet metotrexat används i höga doser för att slå ut cancerceller vid dessa cancerformer. På grund av de höga doserna riskerar även de omgivande vävnaderna skadas, varför leukovorin (reducerat folat) ges i efterhand för att rädda de friska omgivande vävnaderna. Arfolitixorin bedöms även vid räddningsbehandling få en bättre effekt jämfört med dagens behandling med leukovorin.